NANYA

品牌介紹

NANYA

南亞科技公司的目標是成為最適合廣泛應用的DRAM解決方案提供商。公司致力于與客戶和合作伙伴的技術和產品開發,以提高我們的客戶的長期價值。

優勢介紹

NANYANT5TU32M16EG-AC
NANYANT5CC128M16IP-DI
NANYANT5CB64M16GP-DII
NANYANT5TU64M16HG-AC
NANYANT5CB64M16FP-DH
NANYANT5CB64M16GP-FL
NANYANT5TU128M8GE
NANYANT5CB256M8FN-DI
NANYANT6CL256T32BM-H2
NANYANT5CB256M16DP-EK
NANYANT5TU32M16EG-ACI
NANYANT5TU32M16DG-AC


更多推薦

暫無數據